Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu dogcessories.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: GAJA Łukasz Skryplonek, ul. Jaśminowa 1g, 72-123 Rurzyca, NIP 8561668455, REGON 321096247, adres email: sklep@dogcessories.pl
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.


§3 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar sklep wystawia paragon. Na życzenie kupującego zgłoszone przy składaniu zamówienia sklep wystawia fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

 • za pobraniem (przy odbiorze towaru),
 • on line za pośrednictwem systemu realizującego płatności on line PayU.pl,
 • przelewem na rachunek bankowy sklepu
 • odbiór osobisty

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta bankowego w tytule wskazując numer zamówienia:

Numer rachunku:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
09 1750 0012 0000 0000 3465 1639

4. W przypadku płatności przelewem, płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie usuwane jest z systemu.


§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


§5 Reklamacje

Produkt podlegający reklamacji to produkt posiadający wadę fabryczną materiału, lub elementów wykończeniowych (w tym karabińczyka, półkółek, etc.)
Gwarancja na produkty IDEALEASH wynosi 3 lata, gwarancja pozostałych produktów wynosi 1 rok.
Przy każdej reklamacji wykonujemy odpowiednią ekspertyzę w celu ustalenia czy wada jest rzeczywiście fabryczna i czy nie wynika z naturalnego zużycia materiału.
Aktywne psy o wiele szybciej eksploatują akcesoria i naturalne zużycie akcesorium nie stanowi jego wady.

Uwaga: Nie przyjmujemy reklamacji pogryzionych/przegryzionych szarpaków, pogryzionych smyczy, pogryzionych smyczy IDEALEASH w miejscu niezabezpieczonym osłoną. Zawsze rekomendujemy niepozostawianie naszych akcesoriów psu bez nadzoru, a w przypadku szarpaków zalecamy wyłącznie wspólną zabawę ze zwierzęciem. Szarpaki służą do wspólnej zabawy człowieka i psa i nie powinny być zostawiane czworonogom wyłącznie w formie gryzaka.

1a. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

1b. W przypadku wymiany towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu z Obsługą Sklepu) Klient powinien odesłać do Sklepu wymieniany towar wraz z załączonym adresem do wysyłki wymienionego przedmiotu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Przedmiotem reklamacji nie może być przegryzienie Towaru przez czworonoga, chyba, że sam Produkt zastrzega taką właściwość. W przypadku smyczy IDEALEASH taką gwarancją objęty jest wyłącznie odcinek pokryty amortyzatorem/osłoną.

6. Gwarancja producenta zapewniana przez Dogcessories wynosi 3 lata.  Obejmuje ona wszystkie elementy z procesu produkcyjnego, tj. metalowe części, szwy oraz linę. W przypadku smyczy IDEALEASH zastrzega ona wykluczenie sytuacji, gdy Klient uszkodził smycz chwytając za sprężynę będącą podstawą działania systemu.

7. Gwarancja na trwałość sprężyny w smyczy IDEALEASH jest bezterminowa. Oznacza to, że w przypadku mechanicznego pęknięcia sprężyny wynikającego z wadliwej partii (jesteśmy w stanie zweryfikować czy pęknięcie powstało samoistnie) dokonujemy darmowej wymiany tego elementu na nowy. W takim przypadku Klient powinien wysłać smycz na adres podany w zakładce Kontakt, załączając wewnątrz przesyłki adres zwrotny na który prześlemy naprawioną smycz. Prosimy o uprzedzenie nas o nadchodzącej przesyłce, to podstawa serwisu! 

8. Produkt podlegający reklamacji nie powinien nosić znaczących śladów użytkowania!  (brud, błoto, itp.)

§5.1 Produkty personalizowane

1. Produkt personalizowany to produkt spoza regularnej oferty, tj. z modyfikacjami wnoszonymi do produktu na życzenie klienta. Personalizacją jest m.in. ustalana indywidualnie długość smyczy, niestandardowy rozmiar szelek/obroży, inne wykończenie smyczy/obroży, dodatki zawierające imię psa i kontaktowy numer telefonu do właściciela.

2. Zwrot produktu personalizowanego jest możliwy, ale na specjalnych warunkach. W przypadku takiego zwrotu Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu w wysokości 50% wartości produktu, a zwrócone akcesorium zostanie przez nas przekazane do oficjalnie przez Nas wskazanego Schroniska/ Fundacji. 

 


§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Zwracana kwota nie uwzględnia kosztów wysyłki, jeśli przedmiot nie przekroczył progu darmowej dostawy.

 1. W przypadku zwrotu części promocyjnego zestawu, zwracana kwota jest równa kwocie którą opłacił Klient za przedmiot w okresie trwania promocji.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

§7 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Klient, na etapie wysłania zamówienia poprzez Sklep, może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów, a także na ich udostępnianie podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na rzecz Sklepu;

b) otrzymywania informacji handlowych (w tym Newslettera) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

c) otrzymywania zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).


§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.